PL / EN

regulaminRegulamin sklepu internetowego notwet.pl


Niniejszy Regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady korzystania i dokonywania zakupów w sklepie internetowym notwet.pl (dalej jako: Sklep).  Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu, Użytkownik powinien się zapoznać z aktualnym brzmieniem niniejszego Regulaminu.


 1. Informacje ogólne:
  1. Sklep internetowy notwet.pl jest prowadzony przez NOT WET Karolina Szewczykowska Paulina Wajdemajer-Wyrobek Spółka Cywilna z siedzibą pod adresem: ul. Mokotowska 15a/1b, 00- 640 Warszawa, NIP: 7010580043, REGON: 364559946 (dalej jako: „Notwet.pl” lub „Usługodawca”)
  2. Z Usługodawcą można szybko i efektywnie kontaktować się przy wykorzystaniu poczty elektronicznej: kontakt@notwet.pl.


 1. Definicje:
  1. Regulamin -  niniejszy regulamin, udostępniony w formie umożliwiającej jego zapisanie i odtworzenie oraz zapoznanie się z nim przez Użytkownika w dowolnym miejscu i czasie. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  2. Usługodawca - podmiot określony w pkt I ust. 1 powyżej;
  3. Użytkownik – pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, zawierająca umowę z Usługodawcą, w tym także Konsument.  
  4. Konsument – Użytkownik (w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego) będący osobą fizyczną dokonujący poprzez Sklep czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.
  5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Usługodawcę dostępny pod adresem www.notwet.pl, za pośrednictwem którego Użytkownik może dokonywać zakupów Produktów oferowanych przez Usługodawcę.
  6. Produkt – towar oferowany przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu.
  7. Produkt na zamówienie - towar który może zostać stworzony na zamówienie według specyfikacji Użytkownika, odpowiadający jego indywidualnym potrzebom.


 1. Rodzaje i zakres świadczonych Usług oraz czynności techniczne składające się na procedurę zawarcia umowy
  1. Użytkownik może korzystać ze Sklepu oraz zawierać z Usługodawcą umowy w zakresie Produktów i Produktów na zamówienie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.  
  2. W zakresie Produktów Użytkownik może zawrzeć z Usługodawcą umowę sprzedaży na odległość - za pośrednictwem strony internetowej Sklepu. Szczegółowe informacje na temat Produktów, w tym ich ceny, są dostępne na odpowiednich podstronach dotyczących poszczególnych Produktów.
  3. W zakresie Produktów na zamówienie Użytkownik może zawrzeć z usługodawcą umowę o dzieło na odległość – za pośrednictwem adresu email: kontakt@notwet.pl. Szczegółowe informacje na temat Produktów na zamówienie, w tym cena danego Produktu na zamówienie są każdorazowo ustalane z Użytkownikiem po wysłaniu zapytania a przed złożeniem zamówienia.
  4. W celu zawarcia umowy określonej w ust. 2 powyżej Użytkownik powinien:
   1. wejść na stronę internetową Sklepu,
   2. zapoznać się z niniejszym Regulaminem,
   3. zapoznać się z Produktami oferowanymi przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu i informacjami  na ich temat znajdującymi się na podstronach dotyczących Produktów,
   4. wybrać Produkt lub Produkty spośród dostępnych w Sklepie i dodać je do koszyka poprzez kliknięcie w przycisk „DO KOSZYKA”.
   5. wypełnić formularz zamówienia, do którego Użytkownik zostanie przekierowany po kliknięciu w przycisk „ZAMAWIAM”, w którym należy podać dane osobowe, adres dostawy oraz wybrać sposób płatności.
   6. zaakceptować niniejszy Regulamin poprzez zaznaczenie odpowiedniego “check boxa”;
   7. kliknąć w przycisk oznaczony słowami „Zamawiam i Płacę”.
  5. Umowa o której mowa w ust. 2 powyżej zostaje zawarta w momencie złożenia zamówienia przez Użytkownika.
  6. Po zawarciu umowy zgodnie z ust. 4 powyżej, Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie zawarcia umowy, niniejszy Regulamin oraz formularz odstąpienia od umowy.
  7. W celu zawarcia umowy o której mowa ust. 3 powyżej (Produkty na zamówienie), Użytkownik powinien:
 1. wejść na stronę internetową Sklepu,
 2. zapoznać się z niniejszym Regulaminem,
 3. Wysłać email z następującymi informacjami: adres dostawy, adres email i numer telefonu; szczegóły zamówienia, czyli dokładny opis zamawianego produktu, kolor/kolory i rozmiar.
 4. odpowiedzieć na wiadomość e-mail od Usługodawcy, zawierającą niniejszy  Regulamin i formularz odstąpienia oraz informacje o głównych cechach Produktu na zamówienie, jego cenie i czasie realizacji zamówienia oraz informującą o obowiązku zapłaty za Produkt na zamówienie.
  1. Umowa zostaje zawarta z chwilą udzielenia odpowiedzi na wiadomość od Usługodawcy o której mowa w ust. 7 d powyżej.
  2. Po zawarciu umowy zgodnie z ust. 7 d powyżej, Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail od Usługodawcy zawierającą potwierdzenie zawarcia umowy.


 1. Sposoby i terminy zapłaty oraz realizacji zamówienia
  1. Użytkownik ma możliwość dokonania zapłaty za Produkty w jeden z następujących sposobów płatności:
 1. płatność przelewem na konto bankowe Usługodawcy nr 97105010251000009226898303 w terminie 3 dni od złożenia zamówienia zgodnie z ust. 4 powyżej.
 2. Płatność przy użyciu kart płatniczych: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro za pośrednictwem Płatności Shoplo – system szybkich płatności. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. - http://www.bluemedia.pl.  
  1. W przypadku wybrania sposobu płatności o którym mowa w ust. 1 a powyżej, Użytkownik powinien dokonać zapłaty w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia.
  2. W przypadku wybrania sposobu płatności o którym mowa w ust. 1 b płatność powinna nastąpić w ciągu 48 godzin od daty zakupu.
  3. Łączna cena do zapłaty której zobowiązany jest Użytkownik obejmuje cenę wszystkich zamówionych Produktów oraz koszt ich dostawy określony poniżej.
  4. Użytkownik ma możliwość skorzystania z następujących sposobów dostawy zamówionych Produktów i Produktów na zamówienie:
 1. Kurier DHL za opłatą: 20 zł, czas dostawy: 1-3 dni od momentu dostarczenia paczki kurierowi.
 2. Odbiór osobisty za opłatą: 0 zł, odbiór osobisty: poniedziałek - piątek 9:00 - 16:00, ul. Mokotowska 15a/1b, 00-640 Warszawa.
  1. W przypadku zamówienia więcej niż jednego Produktu lub Produktu na zamówienie koszt dostawy jest określony na stronie http://notwet.pl/strona/informacje.
  2. Zamówienia na Produkty i na Produkty na zamówienie są dostarczane na terytorium Polski i na Świecie po uprzednim uzgodnieniu poprzed e-mail kontakt@notwet.pl.
  3. Zamówienie na Produkty zostanie zrealizowane przez Usługodawcę w ciągu 3  dni od dnia złożenia zamówienia zgodnie z par. III ust. 4 g i zapłaty zgodnie z ust. 1 b lub c powyżej,  a w przypadku wybrania metody płatności określonej w ust. 1 a powyżej, od daty zaksięgowania środków na koncie bankowym Usługodawcy.
  4. Zamówienie na Produkty na zamówienie zostanie zrealizowane przez Usługodawcę w terminie wskazanym w wiadomości o której mowa w par. III ust. 7 d powyżej, przy czym termin realizacji będzie liczony od daty zaksięgowania środków na koncie bankowym Usługodawcy zgodnie z ust. 1 a powyżej.
  5. Użytkownik zostanie poinformowany o przystąpieniu do realizacji zamówienia oraz jego zrealizowaniu w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail Użytkownika. Czas dostawy jest uzależniony od wybranego sposobu wysyłki.

 1. Funkcjonalności i interoperacyjności ze sprzętem Użytkownika
 1. Usługodawca jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  - dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
  - przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
  - możliwości logowania do serwisu;
  - utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
 3. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 4. Przeglądarka internetowa Użytkownika zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.
 5. Przeglądarka internetowa umożliwia także usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja używanej przeglądarki internetowej.
 6. Przechowywane informacje i uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika i w oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 7. Korzystanie z Usługi jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:
   1. zastosowania wybranej przeglądarki: Chrome (wersje 34+), Firefox (wersje 38+), Internet Explorer (wersje 8.0+).
   2. posiadania dostępu do sieci Internet;
   3. przeglądarka musi akceptować pliki cookies;
   4. włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up);
   5. system operacyjny Microsoft Windows XP lub wyższy, Linux, OSX 10.4 lub wyższy.


 1. Warunki świadczenia usług
  1. Umowa z Użytkownikiem jest zawierana na czas określony – do momentu zrealizowania zamówienia (świadczenie jednorazowe). Użytkownik powinien się zapoznać z niniejszym Regulaminem przed złożeniem zamówienia.
  2. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, a także do powstrzymania się od wszelkiej działalności mogącej zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania oraz urządzeń.
  3. Użytkownik zobowiązany jest także do korzystania ze Sklepu
   w sposób zgodny z normami społecznymi i obyczajowymi oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
  4. Usługodawca ma obowiązek spełnienia świadczenia bez wad i ponosi odpowiedzialność, jeżeli świadczenie jest wadliwe, w szczególności ze względu na wady fizyczne lub prawne.
  5. Użytkownik powinien przeczytać informacje zawarte na wszywce lub metce umieszczonej na Produkcie lub Produkcie na zamówienie i jest on zobowiązany do stosowania się do nich.


 1. Odstąpienie od umowy
 1. Użytkownik ma możliwość odstąpienia od umowy obejmującej Produkty bez podawania przyczyny w terminie 14 dni liczonych od dnia otrzymania zamówienia. 
 2. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczy wysłanie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu przez Użytkownika w trybie opisanym w niniejszym paragrafie:

  a) Użytkownik powinien odesłać Sprzedawcy Produkt na adres ul. Mokotowska 15a/1b , 00-640 Warszawa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy Sprzedaży Produktu. Termin jest zachowany, jeżeli Użytkownik odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu pokrywa Użytkownik.
  b) Sprzedawca zwróci Użytkownikowi wszystkie otrzymane od Użytkownika płatności, z wyjątkiem kosztów dostarczenia Produktu, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu przez Użytkownika. 
  Sprzedawca zwróci płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Użytkownik nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. W celu odstąpienia od umowy Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. 
 6. W razie odstąpienia od Umowy Użytkownik ponosi koszty zwrotu Produktu. 
 7. W razie odstąpienia od umowy Użytkownik ma obowiązek zwrotu Produktu. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu umowy. 
 8. Użytkownik ponowi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów wchodzących w skład zamówienia będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 
 9. Zgodnie z treścią art. 38 pkt 33 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownikowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. W konsekwencji Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy wynikające z ustawy o prawach konsumenta, w odniesieniu do Produktów na zamówienie. 
 10. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. 


 1. Tryb postępowania reklamacyjnego:
  1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Użytkownika – mailowo na adres kontakt@notwet.pl lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie Sklepu.
  2. Usługodawca rozpatrzy reklamację i powiadomi Użytkownika o jej rozpatrzeniu niezwłocznie, nie później niż w ciągu  czternastu dni od daty jej otrzymania.
  3. W celu możliwie szybkiego rozpatrzenia, reklamacja powinna zawierać opis przyczyny reklamacji oraz dane pozwalające na  identyfikację Użytkownika (numer zamówienia ze sklepu oraz imię i nazwisko).
  4. Powyższe postanowienia nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Użytkownika swoich praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  5. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „rozstrzyganie sporów konsumenckich” oraz z platformy Internetowego rozstrzygania sporów dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).


 1. Ochrona danych osobowych
  1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez NOT WET Karolina Szewczykowska Paulina Wajdemajer-Wyrobek S.C. z siedzibą pod adresem: ul. Mokotowska 15a/1b, 00-640 Warszawa, który jest administratorem ich danych osobowych.
  2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu oraz w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług administratora danych.
  3. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia umowy.
  4. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.


 1. Postanowienia końcowe
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu
   z niżej wskazanych ważnych przyczyn:
   1. jeżeli zamiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ze względu na uznanie postanowienia Regulaminu za niedozwolone – odpowiednio w tym zakresie;
   2. realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji;
   3. zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z usługi w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z niniejszym Regulaminem;
   4. wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Usługi, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach Usługodawcy.
  2. Regulamin obejmujący zmiany wprowadzone zgodnie z ustępem poprzedzającym zostanie udostępniony Użytkownikom z 30 dniowym wyprzedzeniem. Wprowadzone zmiany nie będą wpływały na umowy zawarte przed wprowadzeniem zmian.  
  3. Zmiany Regulaminu wprowadzone z innych przyczyn niż wskazane w ust. 2 powyżej, w szczególności polegające na wprowadzeniu nowych usług, nie będą modyfikowały treści umów zawartych z Użytkownikami w oparciu o wersję Regulaminu obowiązującą w momencie zawierania tej umowy.
  4. W sprawach nieuregulowanych w powyższym Regulaminie stosuje się właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  5. Umowa może być zawarta wyłącznie w języku polskim.
  6. Regulamin obowiązuje od dnia 08.09.2016.

Pobierz:FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowyDOSTĘPNE FORMY PŁATNOŚCI

formy_platnosci
wróć do góry