PL / EN

ZWROTY I WYMIANY

KONSUMENCKIE PRAWO ODSTĄPIENIA


Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik ma możliwość odstąpienia od umowy obejmującej Produkty bez podawania przyczyny w terminie 14 dni liczonych od dnia otrzymania zamówienia. 
 2. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczy wysłanie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu przez Użytkownika w trybie opisanym w niniejszym paragrafie:
  a) Użytkownik powinien odesłać Sprzedawcy Produkt na adres ul. Mokotowska 15a/1b , 00-640 Warszawa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy Sprzedaży Produktu. Termin jest zachowany, jeżeli Użytkownik odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu pokrywa Użytkownik.
  b) Sprzedawca zwróci Użytkownikowi wszystkie otrzymane od Użytkownika płatności, z wyjątkiem kosztów dostarczenia Produktu, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu przez Użytkownika. 
  Sprzedawca zwróci płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Użytkownik nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. W celu odstąpienia od umowy Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. 
 6. W razie odstąpienia od Umowy Użytkownik ponosi koszty zwrotu Produktu. 
 7. W razie odstąpienia od umowy Użytkownik ma obowiązek zwrotu Produktu. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu umowy. 
 8. Użytkownik ponowi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów wchodzących w skład zamówienia będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 
 9. Zgodnie z treścią art. 38 pkt 33 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownikowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. W konsekwencji Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy wynikające z ustawy o prawach konsumenta, w odniesieniu do Produktów na zamówienie. 
 10. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. 


Pobierz:FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy


wróć do góry